Tel: 0113-23 25 29 (24/7)

Filosofie van Iriz

Respect

Respect is de belangrijkste waarde in onze zorg. Respect zegt iets over een houding: onze zorgverlener realiseert zich bij de cliënt te gast te zijn en heeft aandacht voor de gewoonten van haar clienten, ook al zijn die soms anders en onpraktisch.

Onze zorgverlener: “Mijn klant (84) heeft zich altijd in de keuken aan de gootsteen gewassen. Ik ben daar (gewoon) mee doorgegaan. Wel heb ik op een later moment gevraagd waarom ze geen gebruik maakt van haar douche. Ze houdt niet van de harde straal water en ze schaamt zich voor haar lichaam. Nou, dan blijf ik haar toch gewoon wassen aan de gootsteen, geen probleem.”

Oog voor de mens

Klanten die thuiszorg moeten toelaten in hun leven kunnen dit als ingrijpend ervaren. Het is een stukje zelfstandigheid inleveren. Er komt iemand binnen in een omgeving die tot dan toe alleen voor de sociale kring van de klant was. Dit vraagt niet alleen deskundige zorg maar ook invoelend vermogen.

Onze zorgcoördinator: “Tijdens een intakegesprek voelde ik erge weerstand in het accepteren van zorg en ‘vreemde’ mensen dagelijks in huis. Vooral dat laatste werd als bedreigend ervaren en dat begrijp ik. Ik kon zeggen dat ze met een kleine groep zorgverleners te maken zou krijgen omdat wij werken met kleine, vaste zorgteams. Dat zij zelf kon aangeven wat ze wel en niet wilde. En dat, waar mogelijk, gekeken werd hoe haar zelfstandigheid vergroot kon worden zodat wij minder nodig zouden zijn.”

Thuis blijven wonen

Klanten moeten zo lang mogelijk onafhankelijk kunnen zijn. En zelfs als een klant permanent afhankelijk van zorg is, dan nog moet hij of zij thuis zoveel mogelijk de regie blijven voeren over het eigen leven,  vaak met steun van naasten en ons.

Onze zorgverlener: “Kijk, als het echt niet meer gaat is een verzorgingshuis een prima alternatief. Maar zolang het kan, moet je mensen gewoon in hun eigen huis en eigen buurt laten. Ik help daaraan mee door het huishouden te doen. Ik let wel altijd op in hoeverre alles nog goed gaat en soms vraag ik mijn collega’s van de zorg of op kantoor om advies.

Het verlenen van zorg zoals de klant dat wil. Dat is wat onze zorgverleners verstaan onder goede zorg. We willen aansluiten bij de beleving en behoeften van onze klanten. Daar hoort ook bij dat we oog hebben voor de impliciete vragen en behoeften.

Onze zorgverlener:“Mensen hebben vaak ook andere vragen dan de praktische dingen waarvoor je komt. Door open te staan voor die andere vragen kun je ze verder helpen. En vaak zit er nog een vraag áchter de vraag. Hierdoor kom ik soms te laat bij de volgende klant. Dan bel ik even. Gelukkig hebben de meeste klanten daar begrip voor.”

Kernwaarden Iriz

  • Respect
  • Oog voor de mens
  • Thuis blijven wonen
  • De vraag achter de vraag

Contact opnemen

0113-232529

0113-232989

info@iriz.org

Ik wil zorg Ik Zoek Informatie